علت چشمک زدن در تلویزیون سونی.

چشمک در تلویزیون سونی

کدهای خرابی سونی

2چشمک=خرابی برد تغذیه

3چشمک=خرابی برد مین

#برد مین همون برد اصلی و فرمان دهنده میباشد.

4چشمک=خرابی بکلایت یا همون LED داخل TV

5چشمک=خرابی برد کنترل پنل یاد پنل

6چشمک=خرابی برد اینورتر

8چشمک=خرابی برد پاور یا مین برد یا نرم افزار

10چشمک=خرابی برد سنسور سه بعدی

13چشمک=خرابی بکلایت یا فلروسنت

14چشمک=خرابی برد کنترل

تماس بگیرید!